BILJEŠKE I ODLUKE

Aplikacija automatski generira bilješke za javnu objavu i odluke uz odabrani financijski izvještaj.

BILJEŠKE ZA NEPROFITNE

Modul za automatsku izradu bilješki uz odabrani financijski izvještaj neprofitnih organizacija.

BILJEŠKE NA ENGLESKOM JEZIKU


Dodatni modul za izradu bilješki uz GFI-POD na engleskom jeziku.

ODLUKE I OBRASCI

Izrada odluka i obrazaca, uz kreiranje izjava i pohranjivanje svih kreiranih dokumenata.

EVIDENCIJE


Izrada poreznih i računovodstvenih evidencija koje kompletiraju završni račun.

Kako rade Bilješke.NET

Pregled komitenata Izrada bilješke Pregled bilješke

FUNKCIONALNOSTI

Prepustite dosadne i zamorne poslove prepisivanja ili kopiranja financijskih iznosa programu Bilješke.NET. Kada izrađujete bilješke, koncentrirajte se na relevantne stvari, a sve ostalo prepustite programu. Program će automatski umetnuti tablice, izračunati indekse, napraviti grafikone - sve što vi trebate napraviti je pregledati gotovu bilješku i eventualno dodatno komentirati specifičnosti.

U jednom prolazu izradite bilješku uz GFI-POD, odluku o raspodjeli dobiti / pokriću gubitka i odluku o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja. Izrada odluka prati pametni algoritam pa sustav prepoznaje radi li se o d.o.o., j.d.o.o., raspodijeli dobiti ili pokriću gubitka.

Popunite porezne prijave:

Ispunite obrasce:

 • PD-IPO
 • POD-BIL
 • POD-RDG
 • TZ
 • OKFŠ
 • SR
 • KD
 • PD-NN
 • PD-PO
 • P-PPI

Svi obrasci koji se mogu slati na ePoreznu, imaju integrirani izvoz u xml datoteku (uključujuću PD-IPO).

Korisnicima programa Bilješke.NET dostupan je i dodatni modul za izradu bilješki uz financijski izvještaj neprofitnih organizacija pri čemu se na sličan način kao za poduzetnike izrađuju bilješke uz njihov objedinjeni obrazac.

Pored predložaka za izradu bilješki i odluka na hrvatskom jeziku, u programu Bilješke.NET na raspolaganju vam je i dodatni modul za bilješke uz GFI-POD na engleskom jeziku.

Izradite evidencije i kompletirajte završni obračun:

 • Evidencija državne potpore za obrazovanje i izobrazbu
 • Evidencija o isplaćenim i podmirenim predujmovima dobitka
 • Pregled podataka za pojedino sredstvo u DI
 • Pregled prenesenih gubitaka iz proteklih razdoblja
 • Pregled isplaćenih naknada inozemnim primateljima

ZAŠTO SU BILJEŠKE.NET JEDINSTVENE

SASTAVLJAJU IH PROVJERENI STRUČNJACI

Predložak bilješki za javnu objavu sastavljen je od strane tvrtke Texel d.o.o., jedne od najjačih računovodstvenih tvrtki u Hrvatskoj gdje je direktor Božidar Andrija Lukša osobno bio član odbora za standarde financijskog izvještavanja, leader auditor je za financijske institucije, a pored toga i redovito piše za računovodstvene i poslovne časopise.

OBLIKUJU IH PROVJERENI INFORMATIČARI

Bilješke.NET su isprogramirane od strane stručnog razvojnog tima pouzdane hrvatske informatičke tvrtke Raverus d.o.o., gdje je vlasnik i glavni arhitekt Raverusovih informatičkih rješenja Ninoslav Rasinec bio na čelu razvoja preko 30 poslovnih rješenja i glavni programer složenih državnih informatičkih sustava.

O VAMA SE BRINE PREDANI TIM PODRŠKE

Raverusov tim podrške koji u redovitim godišnjim anketama o zadovoljstvu korisnika poslovično dobiva odlične ocjene, već 11 godina je na 5 telefonskih linija, mailu, chatu i TeamVieweru na raspolaganju svojim korisnicima za bilo koje pitanje, savjet i pomoć. Svi odgovori se dobivaju unutar istog radnog dana, a u većini slučajeva u roku od sat vremena od postavljanja upita.

DODATNI MODULI

BILJEŠKE ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Dodatni modul za izradu bilješki za neprofitne organizacije uz objedinjeni obrazac.

PREDLOŠCI ZA BILJEŠKE NA ENGLESKOM JEZIKU

Dodatni modul za izradu bilješki prevedene na engleski jezik (dobit/gubitak poslovne godine za male, srednje i velike poduzetnike)

OBRASCI

Obrasci za porezne prijave (PD; DOH) te ostali najvažniji obrasci (PD-IPO, POD-BIL, POD-RDG, TZ, OKFŠ...) te podrška za servis ePorezna.

KOMENTARI NAŠIH KORISNIKA

ZATRAŽITE PREZENTACIJU


Upišite svoje podatke za kontakt kako bismo zajedno dogovorili odgovarajuće vrijeme za prezentaciju.

PREUZMITE BROŠURU


Upišite e-mail adresu na koju želite da Vam pošaljemo brošuru.

PREUZMITE INSTALACIJU PROBNE VERZIJE PROGRAMA


Popunite osnovne podatke kako biste instalirali probnu verziju.