DUBINSKA ANALIZA

Provedba dubinske analize stranke i dubinske analize sumnjivih transakcija.

BAZA INDIKATORA

Unaprijed definirana opširna lista indikatora za procjenu rizika.

PLAN EDUKACIJE

Jednostavno upisivanje datuma, mjesta i teme planirane edukacije.

EVIDENCIJE I IZJAVE

Pomoću predložaka se automatizirano kreiraju dokumenti.

eSPNIFT početna strana Pregled dokumentacije Dubinska analiza

FUNKCIONALNOSTI

eSPNIFT je jedinstveni program za elektronsku i automatiziranu izradu dokumentacije u potpunosti usklađene s novim Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma koji je stupio na snagu 1.1.2018. (NN 108/2017) i sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 87/08 i 25/12). Kroz program se jednostavno i brzo izrađuje sva potrebna dokumentacija i dubinska analiza klijenta što predstavlja veliku pomoć u svakodnevnom radu.

Za potrebe dubinske analize klijenta program vas kod upisa novog klijenta vodi kroz sve faze dubinske analize - provjera u Sudskom registru, Obrtnom registru i ostalim registrima (udruge, zajednice i slično), provjera po indikatorima, izrada izjave o stvarnom vlasniku i političkoj izloženosti, provjera identifikacijskih isprava... Svi sakupljeni dokumenti su pohranjeni na jednom mjestu.

Sukladno vašoj djelatnosti i zadanim parametrima, program će preko stručno napisanih predložaka izraditi pravilnik, plan edukacije, listu indikatora i svu dokumentaciju koju obveznici provođenja mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma moraju imati.

Pravilnik o provođenju mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma je dokument koji svaki obveznik ZSPNFT mora imati. Uz program eSPNIFT izradite stručno napisani pravilnik usklađen s vašom djelatnosti i strukom.

Program eSPNIFT sadrži opsežnu listu indikatora prema kojima se vrši procjena rizika za nekog klijenta potrebna za dubinsku analizu. Obveznik proizvoljno izabire prema kojim indikatorima će procjenjivati rizik, a prema izboru se kreira dokument liste indikatora propisan zakonom.

ZATRAŽITE PREZENTACIJU


Upišite svoje podatke za kontakt kako bismo zajedno dogovorili odgovarajuće vrijeme za prezentaciju.

PREUZMITE BROŠURU


Upišite e-mail adresu na koju želite da Vam pošaljemo brošuru.

PREUZMITE INSTALACIJU PROBNE VERZIJE PROGRAMA


Popunite osnovne podatke kako biste instalirali probnu verziju.